Eminem on Jonathan Ross Show

Трябва да ги уважавам да признавам, че песните на рецидив „не ме караха да се чувствам като [моите стари песни] свикнали“ и че наистина си струваше да чуя само веднъж. Обикновено интервютата му са гадни, но той е много откровен тук.